• Heb je behoefte aan een ander soort uitdaging dan je op school krijgt?
 • Ben je gek op programmeren en wil je je verder verdiepen?
 • Wil je leren met gelijkgestemden?
Doe dan mee met CoderMinds’ plusklas voor hoogbegaafde kinderen, een co-creatie van CoderMinds met mij, psycholoog Chris Muller.
De eerste plusklas programmeren in Nederland!
Lees meer hieronder!
 

 

 

Waarom?

Waarom doen we dit? Wij vinden het belangrijk dat leerlingen plezier hebben in leren en dat ieder kind de kans krijgt om echt te houden van leren. Ook kinderen die dat niet altijd dagelijks in de lessen op school kunnen vinden. In de plusklas bieden we daarom onze leerlingen een extra uitdaging in hun passie en interesse van programmeren en robotica, die zorgt dat ze met plezier hierin verder kunnen leren EN met plezier kunnen leren leren.

De verdiepings-lesssen in programmeren en robotica bieden hoogbegaafde kinderen niet alleen de uitdaging die zij zoeken, het is ook een erg geschikte methode om leerlingen te leren om zelf problemen op te lossen, hypothesen te maken en te testen, op hoger analytisch niveau na te denken, te leren hoe zelf te zoeken naar oplossingen, door te zetten, te leren plannen en ontwerpen, te leren om oplossingen te implementeren, samen te werken en resultaten van dit alles te leren presenteren.

Er zijn vaak wel basis-lessen in programmeren te volgen zoals tijdens de vakantie kampen van Coderminds, tijdens de wekelijkse lessen en soms geven scholen les aan kinderen, maar sommige kinderen hebben behoefte aan meer diepgang en begeleiding hier in.

 
 

 

 

De voordelen op een rij:

 • De plusklas programmeren biedt ruimte om met gelijkgestemden met dezelfde passie voor programmeren en robotica zichzelf op een hoger niveau te ontwikkelen.
 • De plusklas voorziet in de behoefte van hoogbegaafde leerlingen, omdat zij baat hebben bij een groep met gelijke cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling. Dit helpt om een realistisch zelfbeeld te ontwikkelen, voor zijn welzijn en voor het verder kunnen ontwikkelen van de hoge intelligentie.
 • De plusklas biedt een omgeving die afgestemd is op deze kenmerken en daardoor tegemoet komt aan kinderen hun werkwijze, die vaak snel, intens (ook intens voelend), complex en creatief is.
 • De plusklas biedt ruimte voor het ontwikkelen van andersdenkend vermogen (ontwikkelen van kwaliteiten): diep denken, top-down denken en leren, lateraal denken, zorgzaam denken en beeldend denken.
 • De plusklas geeft ruimte krijgen voor het ontwikkelen van het vermogen om anders te voelen (de “zijns”-kwaliteiten te ontwikkelen): emotionele sensitiviteit, intellectuele sensitiviteit, denkbeeldige sensitiviteit, zintuiglijke sensitiviteit en psychomotorische sensitiviteit.
 • De plusklas geeft kinderen de ruimte voor hun hoge mate van autonomie: eigen vragen mogen stellen, eigen leerdoelen mogen opstellen, eigen afwegingen mogen maken, eigen oordelen vellen, eigen keuzes maken, (zelf)onderzoek enzovoorts.
 

 

 

 

 

Wat krijg jij als leerling?

 • Sociaal peer contact
 • Uitwisseling op hoog niveau met kinderen met eenzelfde passie voor programmeren en robotica
 • Leren met ontwikkelingsgelijken die jou begrijpen
 • Een onderwijsaanbod dat aansluit bij jouw anders denken, anders voelen en hoge behoefte aan autonomie.
 • De uitdagingen waar je brein naar hunkert!
 • Professionele begeleiding van leuke programmeer-experts
 • Een plusklas die gesteund wordt door een psycholoog met kennis van hoogbegaafdheid en de omgang met autonome kinderen
 
 

 

 

Wat krijg jij als school?

De cursus helpt scholen bij het realiseren van passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen met programmeerinteresses en gevorderde ontwikkeling/vaardigheden. De cursus helpt scholen hun leerdoelen voor deze kinderen te behalen, zoals:
Tijdens de ontwikkeling van programmeer-vaardigheden ontwikkelen de leerlingen..

 

 • Hun executieve vaardigheden
 • Vorm en plek geven aan hun excitabilities en intensiteit
 • Uiting geven aan en contact maken in hun hoger denkvermogenx
 • Leren om te leren
 • Ontwikkeling van hun analytisch denkvermogen
 • Ontwikkeling van hun praktisch denkvermogen en oplossingsvermogen
 • Werken aan een positieve levenshouding
 
 

 

 

Programma

 • Hoewel de kinderen vaak goed voor langere tijd in hyperconcentratie en in flow kunnen werken en we dat respecteren, vinden we daarnaast beweging en gezondheid ook belangrijk en daarom is de plusklas in principe (rekening houdend met de flow van ieder kind), gebaseerd op blokken van ca. 45 min met tussendoor 15 min tijd om even te bewegen, te dansen, te spelen. Alles doen we met flexibiliteit, met ruimte voor de eigen autonomie en kijkend naar de behoeften van iedere leerling. Plezier in het leren en een prettige omgeving staan bij ons voorop, want dat is de voedingsbodem voor ontwikkeling!
 • Ons programma ziet er als volgt uit:
  09:30-10:00 Inloop (inloop) en gaan de kinderen zelf aan de slag met hun projecten
  10:00-10:45 Delen van interessante feiten over coderen of we bespreken een vaardigheid naar gelang de behoefte. Iedereen deelt waar ze aan willen werken; Wat zijn je vragen? Wat wil je vandaag leren? Leerlingen kunnen daarbij zelf bedenken hoe ze dit gaan leren.
  10:45-11:00 bewegen/ pauze
  11:00-11:45 Werken aan het project
  11:45-12:45 Lunch, Buitenwandelen, Jeugdjournaal
  12:45-13:30 Werken aan het project
  13.30-13.45 bewegen/ pauze
  13:45-14:30 Project voor vandaag afronden, delen, project presenteren, reflecteren op het proces of wat de volgende stap is, eventueel thuis of in de volgende les.
  14:30-14:45 Ophalen
 
 

 

 

 

 
 

 

 

Voor wie?

 • Kinderen die al kunnen programmeren
  en zich willen zich verdiepen in bijvoorbeeld Python, HTML of Java.
 • Kinderen die hoogbegaafd zijn
 • Kinderen die extra uitdaging willen hebben
 • Kinderen die houden van zelfsturend leren en autonoom zijn ingesteld.
 • Kinderen die zich voor langere tijd willen en kunnen concentreren.
 • Kinderen die graag met gelijkgestemden in contact komen
 • Kinderen die op school onvoldoende aan hun trekken komen
 • Kinderen die uitgevallen zijn op school en behoefte hebben aan uitdaging in programmeren
 • Kinderen die thuisonderwijs krijgen en behoefte hebben aan uitdaging in programmeren
 • Leeftijd ca 9-14 jaar

 

LET OP!

Er is maximaal plek voor 8 kinderen!

 

 
 

 

 

Locatie: Amsterdam
Tijd: Maandag 10:00-14:30 (inloop 9.30 en 14:45 uiterlijk ophalen)
steeds een nieuwe reeks
Inschrijven doe je bij Coderminds via 
Registreer nu hier!