Voorwaarden om een gecertificeerde Aware Parenting instructeur level 1 te worden

Als je Aware Parenting wilt onderwijzen als een officiële vertegenwoordiger van de Aware Parenting-aanpak, volg dan de aanmeldingsprocedure op deze pagina.

Je kunt  kiezen voor

  1. zelfstudie en eigen ervaring, zoals hieronder beschreven
  2. je kunt ook kiezen voor diepgaande begeleiding in het jaarprogramma van de Aware Parenting Academy door Chris Muller, MSc.

Wat mogen gecertificeerde instructeurs?

Gecertificeerde Aware Parenting-instructeurs mogen de term “Aware Parenting” gebruiken in de titel van hun lessen, workshops en andere aanbiedingen, en zij mogen zichzelf Aware Parenting-instructeur, -begeleider, – coach of adviseur noemen. Zij werken zelfstandig en zijn geen werknemer of onderaannemer van het Aware Parenting Instituut.

Als je geen gecertificeerde Aware Parenting-instructeur bent, staat het je vrij om mensen de theorie en praktische toepassingen van de Aware Parenting-aanpak te leren zonder gecertificeerd te worden. We verzoeken je om Aletha Solter als bron van jouw informatie te vermelden, en verwijzingen naar deze website en naar de boeken van Aletha Solter worden altijd op prijs gesteld. We verzoeken je echter de term “Aware Parenting” niet te gebruiken in de titel van je lessen, workshops of andere aanbiedingen (of in jouw persoonlijke titel of inloggegevens), tenzij je officieel gecertificeerd bent om deze benadering te onderwijzen. Dank je wel.

Hoe word je gecertificeerd?

De basisvoorwaarden voor certificering level 1 staan ​​hieronder vermeld.

Voor 1 juli, 2022, kun je jouw schriftelijke aanvraag, betaling en aanbevelingsbrief zoals hieronder uitgelegd naar Aletha Solter sturen.

Na 1 juli, 2022, kun je als Nederlander jouw schriftelijke aanvraag, betaling en aanbevelingsbrief zoals hieronder uitgelegd naar Chris Muller sturen.

Voorwaarden

1. Lees de meest recente edities van de vijf boeken van Aletha Solter: The Aware Baby, Cooperative and Connected, Tears and Tantrums, Raising Drug-Free Kids en Attachment Play. Je moet alle informatie erin begrijpen en ermee instemmen. Tevens moet je de studiegidsen voor The Aware Baby en Cooperative and Connected lezen en bijbehorende vragenblad invullen:

Studiegids The Aware Baby
Vragenblad The Aware Baby

Studiegids Cooperative and Connected
Vragenblad Cooperative and Connected

2. In de afgelopen vijf jaar heb je een introductieworkshop Aware Parenting van minimaal 6 uur gvolgd. Het moet een workshop zijn die wordt geleid door Aletha Solter of door een Aware Parenting instructeur van Level 2. Een persoonlijke workshop heeft de voorkeur, maar een online workshop kan eventueel ook in aanmerking komen voor certificering. Formele lezingen, individuele sessies en vooraf opgenomen seminars komen niet in aanmerking. Het doel van deze voorwaarde is om te leren hoe de kennis te presenteren in een interactieve groepsomgeving. Chris Muller is level 2 instructeur en regio coördinator in Nederland. Klik hier voor de Deep Dive in Aware Parenting workshop. Of neem contact op met Chris Muller voor informatie over haar andere workshops. Neem voor overige level 2 instructeurs een kijkje op awareparenting.nl. Er zijn geen voorwaarden om een ​​workshop te volgen. Voor of na het lezen van de boeken kun je een workshop volgen.

3. Je hebt ten minste één jaar persoonlijke ervaring met het implementeren van de drie aspecten van de Aware Parenting-aanpak met één of meer kinderen (als ouder, grootouder, oppas, opvoeder voor jonge kinderen, enz.). Dit jaar start NADAT je voor het eerst hebt geleerd over Aware Parenting. Je hoeft geen ouder te zijn om in aanmerking te komen voor certificering. (De drie aspecten van Aware Parenting)

4. Je hebt persoonlijke ervaring in je eigen leven met de voordelen van emotionele heling door lachen en huilen (in je eentje of door middel van een soort therapie). Je bent toegewijd aan het oplossen van je eigen controlepatronen en verslavingen. Als je rookt, moet je stoppen met roken voordat je gecertificeerd kan worden.

5. Je hebt praktische ervaring met het werken met groepen volwassenen in een live, persoonlijke setting (niet virtueel). Ervaringen die in aanmerking komen zijn: het geven van presentaties; het geven van lessen; het geven van trainingen of het leiden van groepen (zoals steungroepen of therapiegroepen). Deze ervaring hoeft niet gerelateerd te zijn aan het onderwerp ouderschap.

6. Je kan Engels lezen en begrijpen. De correspondentie van het Instituut is in het Engels (inclusief onze driemaandelijkse nieuwsbrief voor de instructeurs).

7. Je gaat ermee akkoord dat je:

  • ouders niet alleen informatie geeft, maar ook emotionele steun en support.
  • mensen van alle rassen, religies en achtergronden welkom heet om de lessen Aware Parenting die je geeft, bij te wonen.
  • de boeken van Aletha Solter noemt in de lessen die je geeft, zodat de deelnemers de bron van het materiaal kennen.
  • Aware Parenting niet met enig religieus of spiritueel geloofssysteem combineert, of met andere theorieën, concepten, praktijken, termen of technieken. Als je gecertificeerd bent om een ​​andere opvoedingsbenadering te onderwijzen, neem dan contact op met Aletha Solter of jouw regionale coördinator voordat je certificering aanvraagt.
  • toegewijd bent aan het beëindigen van alle vormen van onderdrukking van kinderen (inclusief alle vormen van straf).

Jouw schriftelijke aanvraag

Nadat je aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, stuur je een schriftelijke aanvraag (niet met de hand geschreven), verdeeld in vijf genummerde en gelabelde secties in de hieronder beschreven volgorde. Aanvragen die dit formaat niet volgen, worden niet geaccepteerd.

1. Relevante achtergrondinformatie over jezelf (inclusief opleiding en werkverleden). Voor dit gedeelte kun je naast een korte samenvatting van je achtergrond en huidige werk in een paar alinea’s een kort cv of curriculum vitae opnemen. Voeg een lijst toe van alle opleidingen en certificeringen die je hebt.

2. Redenen om instructeur Aware Parenting te willen zijn. Wat inspireert jou in Aware Parenting? Waarom wil je deze aanpak aanleren? Waarom wil je gecertificeerd instructeur worden?

3. Waarom denk je dat je gekwalificeerd bent om deze filosofie te onderwijzen? Leg uit hoe je aan elk van de hierboven genoemde vereisten hebt voldaan. Voeg details en specifieke voorbeelden toe voor vereisten 3, 4 en 5. (Beschrijf voor vereiste nummer 3 je ervaring met het implementeren van de drie aspecten van Aware Parenting, en voeg ten minste één specifiek voorbeeld toe van het gebruik van Attachment Play en ten minste één specifiek voorbeeld van het huilen van een kind accepteren).

4. Voorgestelde leerplannen. Gedetailleerde lesplannen zijn niet nodig, maar beantwoordt alstublieft de volgende vragen: Op welke aspecten van Aware Parenting wil je je richten? Welk formaat ga je gebruiken (korte lezingen, workshops van een hele dag, steungroepen, online cursussen, blogs, individuele consulten, enz.)? Aan wie ben je van plan les te geven (alleen moeders, alleen vaders, ouders van baby’s, ouders van tieners, kinderdagverblijven, enz.)? Ben je van plan om je eigen evenementen te organiseren, ga je samenwerken met een sponsororganisatie, of in het kader van werk dat je al doet?

5. Je ingevulde antwoordbladen voor de studiegids Bewust Baby en Studiegids Coöperatief en Verbonden (zie eis nummer 1).

 

Er zijn aanvullende voorwaarden in Nederland per 1 juli

 

Aanbevelingsbrief

Stuur een aanbevelingsbrief van iemand in je land die je goed kent, persoonlijk of professioneel (bijvoorbeeld een werkgever, een collega, een klant of een student aan wie je les hebt gegeven). Het moet iemand zijn die je in het echt kent (geen online kennis). De persoon mag geen familie van je zijn, in dienst van je zijn of door je worden betaald voor diensten (zoals therapie of training). Zorg ervoor dat de persoon de brief dateert en ondertekent en zijn of haar contactgegevens bevat (straatadres, land, e-mailadres en telefoonnummer). Niet ondertekende brieven en per e-mail verzonden brieven worden niet geaccepteerd.

Betalings- en aanvraagprocedure

Nadat je aan alle bovenstaande vereisten hebt voldaan, kun je een aanvraag indienen om gecertificeerd te worden.

Vóór 1 juli 2022, stuur je je betaling en aanvraag naar Aletha Solter. De kosten om gecertificeerd te worden bedragen US $ 200 of EUR 200. Betaling kan worden gedaan via PayPal (ons PayPal-accountadres is info@awareparenting.com), met een Amerikaanse cheque of via internationale postwissel. We kunnen geen overboekingen naar een bank accepteren. Stuur je schriftelijke aanvraag, aanbevelingsbrief en het ingevulde aanvraagformulier per post naar Aletha Solter, Aware Parenting Instituut, P.O. Box 206, Goleta, CA 93116, V.S. Gebruik GEEN aangetekende of aangetekende post, omdat we bij deze methode lang moeten wachten op het postkantoor. Aletha Solter accepteert geen sollicitatiebrieven of aanbevelingsbrieven per e-mail.

Na 1 juli 2022, stuur je als Nederlander je aanvraag naar Chris Muller, niet schriftelijk maar als 1 pakket per email info@chrismuller.nl. Je ontvangt van haar een betaallink na je aanvraag, om de betaling in orde te maken en de procedure te starten.

Interview

Na ontvangst van jouw sollicitatiemateriaal, betaling en aanbevelingsbrief(en), zal Aletha Solter (of je regionale coördinator Chris Muller) contact met je opnemen voor een interview als zij van mening zijn dat je aan alle vereisten hebt voldaan. Een paar korte artikelen en informatiebladen zal je worden toegestuurd om te lezen voor je interview.

Nadat je gecertificeerd bent, wordt je naam toegevoegd aan de lijst van Aware Parenting Instructeurs. Je ontvangt een certificaat en digitaal lesmateriaal (schema’s en workshopschema’s). Tevens ontvang je driemaandelijks een nieuwsbrief met rapporten van andere Aware Parenting-instructeurs over de hele wereld en discussies over verschillende aspecten van de Aware Parenting-aanpak. Certificering is geldig voor twee jaar met mogelijkheid tot verlenging na die tijd.

Als docent Aware Parenting ga je zelfstandig aan de slag. Je bent noch als werknemer noch als onderaannemer verbonden aan het Aware Parenting Instituut. Er zijn geen verwachtingen over de wijze waarop je Aware Parenting onderwijst. Het staat je vrij om zowel persoonlijke als online lessen, workshops of steungroepen aan te bieden. De enige vereiste is dat de informatie over Aware Parenting die je aan ouders geeft gebaseerd moet zijn op de inhoud van de boeken van Aletha Solter.

Contact

Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met Chris Muller.

 

Aware Parenting Academy