PRIVACYVERKLARING

De website www.chrismuller.nl wordt beheerd door Bewust Ouderschap. Deze privacyverklaring geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website en onze dienstverlening. Met andere woorden: wat doet Bewust Ouderschap met jouw gegevens? 

In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Bewust Ouderschap jouw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt onder meer in dat jouw persoonsgegevens door Bewust Ouderschap worden beschermd en dat je bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens. 

Over ons

Heb je vragen of andere verzoeken? Neem dan contact op met: 

info@chrismuller.nl

Bewust Ouderschap (KVK-nummer: 34280264)  

Bezoekadres:
Willem de Zijgerlaan 69 – Amsterdam

 

Persoonsgegevens
Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van jou (zowel ouders, als kinderen):

 • Voor- en Achternaam 
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adres
 • E-mailadres 
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel) 
 • Cliëntnummer, opdrachtnummer, offertenummer en/of factuurnummer 
 • Gegevens die worden ingevuld op vragenlijsten en intakeformulieren

Wij hebben bovenstaande persoonsgegevens – al dan niet via onze website, een (sociaal) medium/programma of anderzijds – rechtstreeks van jou verkregen.

Daarnaast is het voor jou prettig om te weten dat alleen de behandelend psycholoog (MSc), counsellor & coach en (indien noodzakelijk) een collega die verantwoordelijk is voor de administratie, toegang hebben tot jouw persoonsgegevens. Tevens hebben wij een geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

Doeleinden gegevensverwerking

Bewust Ouderschap verzamelt en verwerkt je persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het leveren van diensten doormiddel van (online) cursussen, workshops en programma’s, gericht op ouders en kinderen, met als uitgangspunt meer plezier in het ouderschap;
 • Het bevestigen van inschrijving(en) voor (online) cursussen, workshops en programma’s en het meesturen van praktische informatie;
 • Het uitvoeren van overeenkomsten ten aanzien van producten en diensten die via de webshop worden aangeboden en het afwikkelen van bijbehorend betalingsverkeer;
 • Marketingdoeleinden, als je hiervoor toestemming hebt verleend;
 • Het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De statistieken zullen bijvoorbeeld gebruikt worden voor het in kaart brengen van de behoeften van de doelgroep van Bewust Ouderschap, zodat nieuwe producten en diensten hier op kunnen worden afgestemd.

Jouw persoonlijke gegevens zullen nooit langer worden bewaard dan in het kader van bovengenoemde doelen strikt noodzakelijk is, dan wel worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden, anders dan zoals aangegeven in deze privacyverklaring.

Doorgifte van gegevens

Wij delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

 • Hosting van onze website 
 • WordPress 
 • Boekhouder 
 • E-mailmarketingsoftware
 • Administratieve software
 • Mailservers 
 • Telefoondiensten 
 • Betaaldiensten 

Doorgifte van gegevens aan landen buiten de EER

Wij proberen persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten van bedrijven buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land, wat wil zeggen dat jouw gegevens dezelfde bescherming krijgen als wanneer de data in de Europese Unie was opgeslagen.

Met alle verwerkers, binnen en buiten de EER, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. 

De grondslagen voor het verwerken van de gegevens

Wij verwerken jouw gegevens alleen als wij hier een goede reden voor hebben, zoals:

 • Wanneer wij jouw toestemming hebben verkregen, waarbij je altijd het recht hebt om een gegeven toestemming weer in te trekken.
 • Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om een overeenkomst uit te voeren.
 • Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken omdat wij dit wettelijk verplicht zijn.
 • Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om vitale belangen te beschermen.
 • Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om een taak van algemeen belang of openbaar gezag uit te oefenen. 
 • Het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen.

Nieuwsbrief

Wij bieden specifieke nieuwsbrieven aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze dienstverlening en aanverwante zaken. Je e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de (specifieke) lijst van abonnees waarvoor je je hebt aangemeld. 

Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je eenvoudig kunt afmelden. Daarmee verwijderen wij je volledig uit ons abonneebestand. We zullen je e-mailadres enkel bewaren voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen, voor het oplossen van geschillen en voor het ten uitvoer brengen van onze overeenkomsten. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Cookies

Om de website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, kunnen bepaalde gegevens betreffende jouw gebruik van de website worden verzameld. Hiervoor worden zogenaamde “cookies” gebruikt. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op jouw computer worden geplaatst. 

Je kunt het gebruik van cookies via de instellingen van je browser uitschakelen en/of geplaatste cookies verwijderen. Dit kan echter leiden tot een minder goede werking van de website.

Op de website van Bewust Ouderschap worden de volgende (tracking) cookies gebruikt:

 • Social media: het is mogelijk om de content op onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met jouw privacy omgaan. 
 • Google analytics: dit is een dienst van Google om statistieken van de website te verzamelen en gedetailleerd weer te kunnen geven. Het doel van deze dienst is om Bewust Ouderschap een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Aan de hand van deze informatie kan Bewust Ouderschap eventuele reclamecampagnes of delen van de website aanpassen aan het gedrag van haar bezoekers. 
 • Facebook advertising: de Facebook pixel zorgt ervoor dat wij je, indien je bij Facebook bent ingelogd, relevante advertenties op Facebook kunnen tonen en het resultaat kunnen meten. Wij plaatsen deze cookies alleen als je hier expliciete toestemming voor hebt gegeven en informeren je hierbij altijd vooraf over de verwerking van je persoonsgegevens.
 • Hubspot: 
 • Hotjar:

Rechten

Wanneer je persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, heb je verschillende rechten die je kunt uitoefenen. Zo heb je recht op inzagerectificatie en het wissen van jouw persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens en heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens. 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden, die via links op de website kunnen worden bezocht.

Beveiliging persoonsgegevens 

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. 

Wijzigingen privacyverklaring

Bewust Ouderschap behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Versie: januari 2021